• Röhsska Muséet

Röhsska Muséet

Beställare
Göteborgs stad genom HIGAB AB
Tid
2017
Skydd
Förvanskningsförbud enligt PBL

Röhsska muséet ligger på Vasagatan i Göteborg. Byggnaden uppfördes efter ritningar och en tävlingsvinst av Carl Westman 1916. Därefter byggdes en utställningshall mot Chalmersgatan med ritningar av Melchior Wernstedt och därefter byggdes muséet samman med Slöjdföreningens skola (HDK) 1964 med Sven Brolid och Jan Wallinder som arkitekter.

GAJDs uppdrag är att skapa en ny tillgänglig entré genom en förstudie och därefter en detaljprojektering. Nära samarbete med kulturförvaltningen.

Foto: Krister Engström