• Östra kapellet

Östra kapellet

Beställare
Svenska kyrkan – kyrkogårdsförvaltningen
Projektering
2018 – 2019

Östra kapellet är uppfört 1861 – 1862 och har blivit om- och tillbyggt på 1890-talet, 1955 samt 1975.
Valborgsmässafton 2018 inträffade en brand i kapellets takkonstruktion förmodligen till följd av blixtnedslag.
Under sommaren har brandskadade delarna rivits och hösten påbörjas återuppbyggnaden av yttertaket.
Parallellt pågår utredningar och projektering av återuppbyggnaden samt renoveringen av invändiga ytskikten.
Gravkapellets skyddas av Kulturmiljölagen.